Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk ( tel. 34 359 73 18 ) ogłasza, że dnia 13-11-2012r. o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie mającego siedzibę przy ul. Sądowa 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomość należącej do:
Marcin Knefel
stanowiącej:
grunty orne o nr działek 1139, 1192, las nr działki 471, grunty orne zabudowane nr działki 914, sady nr działek: 910, 909/2, 909/4, łąki trwałe o nr działek: 1202, 221, 222 o łącznej powierzchni 3, 1440 ha

położonej:
46-320 Praszka, Przedmość
dla któej Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1L/00028673/2]


Suma oszacowania wynosi 328 178,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
246 140,25 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wyskokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 32 808,70 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk ( tel. 34 359 73 18 ) ogłasza, że dnia 15-11-2012r. o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie mającego siedzibę przy ul. Sądowa 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomość należącej do:
Marek Wróbel
stanowiącej:
działka nr 148a rola, łąki, droga, las o pow. 1,1300 ha

położonej:
46-320 Praszka dla któej Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 38262 [NKW: OP1L/00038262/1]


Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
41 250,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wyskokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Obwieszczenie o licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk ( tel. 34 359 73 18 ) ogłasza, że dnia 15-11-2012r. o godzinie 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie mającego siedzibę przy ul. Sądowa 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomość należącej do:
Andrzej Bartosiak, Wanda Bartosiak.
stanowiącego:
lokal składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, z WC przedpokoju, o łącznej pow. 47,7 m2 z przynależną piwnicą nr 81.

położonego:
46-320 Praszka, ul Listopadowa 17/81
dla któego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1L/00052186/8]


Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
71 333,33 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wyskokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 000,00 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Obwieszczenie o licytacji wieczystego użytkowania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk ( tel. 34 359 73 18 ) ogłasza, że dnia 06-12-2012r. o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie mającego siedzibę przy ul. Sądowa 3, sala nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomość należącej do:
Andrzej Knefel,
stanowiącej:
działka gruntu nr 148/10 w użytkowaniu wieczystym do dnia 4 grudnia 2089 r. o powierzchni 1,3435 ha oraz stanowiący odrębną nieruchomość budynek o powierzchni 1512 m2 przeznaczony na cele mieszkalne
położonej:
46-320 Praszka, ul. Gańska 7,
dla któego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30943 [NKW: OP1L/00030943/3]


Suma oszacowania wynosi 690 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
517 500,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wyskokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 69 000,00 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.